- Wap hay nhất, đọc  Truyen sex có ngay cơ hội trúng Garaxy S5 nhanh tay số lượng có hạn!  tham gia chương trình truyen sex hay

 • truyen sex chi dau loan luan
 • truyện sex
 • TRUYENSEX
 • Truyên Sêx loan luân
 • Câu 150.
  Tám xóm nhóm lại hai phe
  Chặt phần cây tre, bắc cầu một cột
  Là gì?
  Đáp án: Ðôi quang và chiếc đòn gánh

  Câu 151.
  Bốn bên thành hiểm luỹ cao
  Có một thằng trọc nhảy vào nhảy ra
  Là gì?
  Đáp án: Cái thùng và cái gáo múc nước

  Câu 152.
  Hai anh cùng giống cùng nòi
  Anh thích ngồi trốc, anh đòi cõng chơi.
  Gió sương, mưa nắng mặc trời
  Từ xưa vốn bạn không rời nhà nông
  Là gì?
  Đáp án: Cái nón và cái áo mưa

  Câu 153.
  Ba bà đi chợ Cầu Nôm
  Bà đi sau rốt luôn mồm “Nhanh lên!”
  Bà đi trước thì thiếu hàm trên
  Bà đi giữa thì thiếu hàm dưới
  Chỉ bà đi cuối là đủ hai hàm!
  Là gì?
  Đáp án: Người đi bừa, con trâu và cái bừa

  Câu 154.
  Hai chân đứng
  Hai chân quỳ
  Cái bụng chì ì
  Cấm nói con cóc?
  Là con gì?
  Đáp án: Con ếch

  Câu 155.
  Đi nhăn răng, về nhăn răng
  Ai bảo cái bừa
  Xin thưa đúng mà chưa đúng!
  Là cái gì?
  Đáp án: Cái cào cỏ

  Câu 156.
  Xung quanh là nước mênh mông
  Tự nhiên ở giữa nhô lên một hòn
  Dạng hình giống núi giống non
  Không gọi non, núi, đố hòn gì đây?
  Là hòn gì?
  Đáp án: Hòn đảo

  Câu 157.
  Đá bên đá, nước chảy ra
  Rì rào róc rách khúc ca nhạc rừng
  Gọi sông, gọi suối: xin đừng!
  Đố các bạn, đố em cưng, gọi gì?
  Là gì?
  Đáp án: Con khe

  Câu 158.
  Tám sào chống cạn
  Hai nạng chống xiên
  Con mắt láo liên
  Cái đầu không có!
  Là gì?
  Đáp án: Con cua

  Câu 159.
  Tám thằng dân vần cục đá tảng
  Hai ông xã xách nạng chạy theo
  Là gì?
  Đáp án: Con cua

  Câu 160.
  Lạ lùng là lạ lùng thay
  Nằm ngủ ban ngày để lạ lùng ra.
  Lạ lùng có mỏ đề ra
  Câu lơn câu tiện có nhà ngói xanh.
  Lạ lùng có bức mành mành,
  Câu lơn câu tiện có anh lái thuyền
  Là gì?
  Đáp án: Con cua

  Câu 161.
  Lù lù mà đứng góc nhà
  Hễ ai đụng đến thì oà khóc lên
  Là gì?
  Đáp án: Cối xay lúa

  Câu 162.
  Cô kia con cái nhà ai
  Mình to, họng nhỏ, lỗ tai đeo trằm
  Đứng bên nghe tiếng ầm ầm
  Vừa múa vừa hát, rầm rầm mưa rơi.
  Là gì?
  Đáp án: Cối xay lúa

  Câu 163.
  Mình bằng con sâu
  Nhà ba căn hai chái, thò đầu thò đuôi
  Là gì?
  Đáp án: Đèn dầu

  Câu 164.
  Nước vào sông Đáy
  Lửa cháy non cao
  Đêm dài hiu hắt gió xao
  Sông sâu nước cạn, non cao lửa tàn
  Là gì?
  Đáp án: Đèn dầu

  Câu 165.
  Đồng bạc, nước vàng
  Con rắn nằm ngang
  Lấy sào mà chọc
  Nó ngóc đầu lên
  Là gì?
  Đáp án: Đèn dầu

  Câu 166.
  Chân đạp miền thanh địa
  Đầu đội mũ bình thiên
  Mình thì bận áo mã tiên
  Ban ngày đôi ba vợ, tối nằm riêng kêu trời
  Là gì?
  Đáp án: Gà trống

  Câu 167.
  Trên đầu đội sắc vua ban
  Dưới thời yếm thắm, dây vàng xum xoe
  Thần linh đã gọi thì về
  Ngồi trên mâm ngọc, gươm kề sau lưng.
  Là gì?
  Đáp án: Gà trống cúng

  Câu 168.
  Một mẹ đẻ được bọc con
  Đứa nào đứa nấy đầu tròn như nhau
  Xót thương số phận thương đau
  Nên chúng lần lượt đập đầu ra đi.
  Là gì?
  Đáp án: Bao diêm

  Câu 169.
  Cái gì không có trống, chỉ có mái
  Cả đời chỉ đái, không biết ị
  Là gì?
  Đáp án: Mái nhà

  Câu 170.
  Cái gì của ta
  Chặt không đứt, dứt không ra?
  Là cái gì?
  Đáp án: Cái bóng

  Câu 171.
  Đem thân che nắng cho đời
  Rồi ra mang tiếng là người chả khôn?
  Là gì?
  Đáp án: Mành che cửa

  Câu 172.
  Lá gì ăn sống thì lành, nấu canh thì độc?
  Là lá gì?
  Đáp án: Lá trầu

  Câu 173.
  Mẹ vuông, con tròn
  Mỗi lứa sòn sòn
  Đẻ 20 đứa
  Là gì?
  Đáp án: Bao thuốc lá

  Câu 174.
  Chữ gì:
  Tai nghe, miệng nói, đít làm vua
  Là chữ gì?
  Đáp án: Chữ Thánh

  Câu 175.
  Đầu đen như quạ
  Dạ trắng như bông
  Lưng thắt cổ bồng
  Đít mang lọ nước.
  Là cái gì?
  Đáp án: Cái đèn dầu

  Câu 176.
  Mình vàng mà thắt đai vàng
  một mình dọn dẹp sửa sang trong nhà
  Là cái gì?
  Đáp án: Cái chổi

  Câu 177.
  Có sống mà chẳng có lưng
  Có lưỡi có mũi mà không có mồm
  Là cái gì?
  Đáp án: Cái dao

  Câu 178.
  Hai con mà ở hai phòng
  Ngày thì mở cửa ra trông
  Đêm thì đóng cửa lấp chông ra ngoài
  Là gì?
  Đáp án: Con mắt

  Câu 179.
  Lưng trước bụng sau
  Con mắt ở dưới cái đầu ở trên
  Là cái gì?
  Đáp án: Cái chân

  Câu 180.
  Năm ông cầm hai cái sào
  Lùa đàn cò trắng chạy vào trong hang.
  Là gì?
  Đáp án: Ăn cơm

  Câu 181.
  Tên em không thiếu không thừa
  Tấm lòng vàng ngọt, ngon vừa lòng anh.
  Quả gì nói nhanh?
  Là gì?
  Đáp án: Quả đu đủ

  Câu 182.
  Thuở bé em có 2 sừng
  Đến tuổi nửa chừng mặt đẹp như hoa
  Ngoài hai mươi tuổi về già
  Quá ba mươi lại mọc ra hai sừng
  Là gì?
  Đáp án: Mặt trăng

  Câu 183.
  Vừa bằng cái vung
  Vùng xuống ao
  Đào chẳng thấy
  Lấy chẳng được
  Là gì?
  Đáp án: Bóng mặt trăng, mặt trời

  Câu 184.
  Mèo tam thể lai mèo tam thể thì ra con gì
  Là con gì?
  Đáp án: Mèo tam thể không đẻ được

  Câu 185.
  Cây chi nhánh sắt, cội ngà
  Đố chàng nho sĩ biết là cây chi?
  Là cây gì?
  Đáp án: Cây ô

  Câu 186.
  Con chi không ăn, không nói, không cười
  Nghiêng lưng mà chịu với người hôm mai
  Là con gì?
  Đáp án: Con đà lót ván, sập ngựa

  Câu 187.
  Ở nhà có một bà ăn cơm hớt
  Là gì?
  Đáp án: Ðôi đũa cả

  Câu 188.
  Ở nhà có bà hay liếm
  Là cái gì?
  Đáp án: Cái chổi

  Câu 189.
  Loẹt quẹt như đuôi gà thiến
  Liến thiến như ngọn thối lai
  Chúa mất tôi ngơ ngẩn kiếm hoài
  Tôi mất chúa nằm im lẳng lặng
  Là cái gì?
  Đáp án: Cái chổi

  Câu 190.
  Cổ cao cao, cẳng cao cao
  Chân đen cánh trắng ra vào đồng xanh
  Cảnh quê thêm đẹp bức tranh
  Sao đành chịu tiếng ma lanh nhử mồi
  Là con gì?
  Đáp án: Con cò

  Câu 191.
  Bốn cây cột đình
  Hai đinh nhọn hoắt
  Hai cái lúc lắc
  Một cái tòng teng
  Trùng trục da đen
  Lại ưa đầm vũng?
  Là con gì?
  Đáp án: Con trâu

  Câu 192.
  Mình bằng hạt gạo
  Mỏ bằng hạt kê
  Hỏi đi đâu về?
  Đi làm thợ mộc.
  Là con gì?
  Đáp án: Con mọt

  Câu 193.
  Con gì ngáp táp được ruồi?
  Con gì khoe nhất dài đuôi ai bằng?
  Con gì khua có băng băng?
  Con gì thách đố kiêu căng vời rùa?
  Con gì bay lượn như đùa?
  Con gì bơi lội có thua ai nào?
  Con gì đố cổ ai cao?
  Con gì thách thức mũi nào dài hơn?
  Con gì gầm thét căm hờn
  Ta là chúa tể chốn sơn lâm này?
  Là những con gì?
  Đáp án: Chó. Mèo. Ngựa. Thỏ. Chim. Cá. Hươu cao cổ. Voi. Hổ

  Câu 194.
  a. Cá gì có vú nuôi con?
  b. Cá gì cứ mãi béo tròn xưa nay?
  c. Cá gì mà lại biết bay?
  d. Cá gì một lứa một bầy y nhau?
  e. Cá gì đầu bẹp có râu?
  f. Cá gì nghe tưởng cùng trâu họ hàng?
  g. Cá gì vượt vũ môn quan?
  h. Cá gì mùa rụng lá vàng mùa sương?
  Là những con cá gì?
  Đáp án:
  a. Cá voi
  b. Cá mập
  c. Cá chim
  d. Cá mè
  e. Cá trê
  f. Cá bò
  g. Cá chép
  h. Cá thu

  Câu 195.
  a) Con gì bơi lượn giỏi nhanh?
  b) Con gì đi dọc lại thành đi ngang?
  c) Con gì khiêu vũ giỏi giang?
  d) Con gì đi, đứng, nằm hang cứ ngồi?
  Là những con cá gì?
  Đáp án:
  a. Cá
  b. Cua
  c. Công
  d. Cóc

  Câu 196.
  a) Con gì trắng tuyết bay mau?
  b) Con gì chông sắt vắt đầu đen thui?
  c) Con gì ngơ ngác tới lui?
  d) Con gì đệ nhất dài đuôi, ba màu?
  e) Con gì gác cổng trước sau
  Bút nghiên chi để mực tàu lấm đen?
  Là những con cá gì?
  Đáp án:
  a. Bạch mã
  b. Trâu đen
  c. Nai vàng
  d. Mèo tam thể
  e. Con mực)

  Câu 197.
  Cái đuôi hết ngắn lại dài
  Tiếc chi cứ chắc lưỡi hoài vách phên
  Tên thường tên chữ, hai tên
  Đố bốn phía, đố ba bên tên gì?
  Là con gì?
  Đáp án: Con thằn lằn, con thạch sùng

  Câu 198.
  Tính hài hước
  Thích làm trò
  Đâu phải lợn phì, ngủ kĩ, ăn no
  Sao Trư Bát Giới đến thăm dò bà con?
  Là con gì?
  Đáp án: Con cá heo

  Câu 199.
  Củ gì da cam
  Thịt lại giòn giòn
  Ăn thì ngon lắm
  Lại sáng mắt cơ?
  Là củ gì?
  Đáp án: Củ cà rốt

  Câu 200.
  Củ tròn như cái bát
  Áo màu xanh non
  Quanh thân có lá
  Xào nấu rất ngon
  Tên như tiêu được
  Đố bạn củ gì?
  Đáp án: Củ xu hào

  Câu 201.
  Củ tròn rất nhiều nhánh
  Mặc áo bạc quanh thân
  Rau xào mà có nó
  Mùi thơm phảng xa gần.
  Là củ gì?
  Đáp án: Củ tỏi

  Câu 202.
  Râu dài trắng muốt
  Tóc mượt, xanh rì
  Sống hôi xì xì
  Chín thơm phưng phức.
  Là củ gì?
  Đáp án: Củ hành

  Câu 203.
  Áo ngoài thô, mỏng, nâu sòng
  Áo trong dầy, mịn, màu hồng xinh tươi
  Thân hình trắng đẹp tuyệt vời
  Cùng ngô, khoai, lúa nuôi người khỏe no.
  Là củ gì?
  Đáp án: Củ sắn

  Câu 204.
  Trổ bông thì ở trên cao
  Mà trái đâm nhào ở dưới đất sâu.
  Là củ gì?
  Đáp án: Củ lạc

  Câu 205.
  Thân thì mũm mĩm
  Da thịt mịn màng
  Sinh trên đồng làng
  Lại bảo là tây
  Là củ gì?
  Đáp án: Củ khoai tây

  Câu 206.
  Bác mẹ sinh ra vốn tre tàn
  Ngồi đâu cũng có các nàng hầu bên
  Khi thái bình chẳng ai dùng đến
  Lúc hoạn nạn sướng bằng tiên.
  Là củ gì?
  Đáp án: Củ khoai sọ

  Câu 207.
  Dáng tròn, to lớn đầy gai
  Ở trong có múi vàng tươi mới kỳ
  Chưa chín đóng cọc thơm ghê
  Bổ ra ăn ngọt, cả nhà cùng ưa.
  Là gì?
  Đáp án: Quả mít

  Câu 208.
  Thân tròn trùng trục
  Mình lại lắm râu
  Thịt thì trắng ngọt
  Hạt lại màu nâu
  Mọi người đều thích.
  Là quả gì?
  Đáp án: Quả chôm chôm

  Câu 209.
  Quả gì áo vàng xanh
  Ăn thì rất ngọt lành
  Pha nước uống thơm mát
  Còn ngon hơn cả chanh?
  Là quả gì?
  Đáp án: Quả cam

  Câu 210.
  Quả tròn bằng quả mận
  Tết quả lại vàng tươi
  Quả tròn tròn mọng nước
  Tên nghe như đánh đòn.
  Là quả gì?
  Đáp án: Quả quất

  Câu 211.
  Quả gì buồn rũ một mình
  Chả chia sẻ mới thật thương tình quả chi?
  Là quả gì?
  Đáp án: Quả sầu riêng

  Câu 212.
  Quả gì da vàng, điểm tàn nhang
  Thịt cũng màu vàng, ăn giòn ngon ngọt
  Như bình hồ lô bé con
  Trông thì rất đẹp, người người đều yêu
  Là quả gì?
  Đáp án: Quả lê

  Câu 213.
  Tròn như quả mận
  Da thì trắng lắm
  Cho vào vại muối
  Ăn rất là giòn
  Đố bạn quả gì?
  Đáp án: Quả cà pháo

  Câu 214.
  Là loại cà lớn
  Tên gọi như thể cái dùng ăn cơm
  Là quả gì?
  Đáp án: Quả cà bát

  Câu 215.
  Là cà màu đỏ ngoài da
  Thịt cũng màu đỏ nghĩ mà hay hay
  Nấu canh màu đỏ đẹp thay
  Bạn ơi, hãy đoán, đoán ngay quả gì?
  Là quả gì?
  Đáp án: Quả cà chua

  Câu 216.
  Mình tròn tròn áo xanh tươi
  Ở trong chứa nước ai ơi ngọt ngào
  Đục ra rồi hãy uống vào
  Làm nước giải khát ôi sao lạ kỳ!
  Là quả gì?
  Đáp án: Quả dừa

  Câu 217.
  Quả tròn trùng trục
  Mặc áo nhẵn ghê
  Bên trong chứa ngọc
  Hạt nhiều nhiều ghê
  Ăn vị chua ngọt
  Thật ngon ngon là!
  Là quả gì?
  Đáp án: Quả lựu

  Câu 218.
  Quả gì tròn trục
  Quanh quả đầy gai
  Ở trong có hạt đen thui
  Ruột đỏ chon chót ai ơi quả gì?
  Là quả gì?
  Đáp án: Quả gấc

  Câu 219.
  Quả gì năm cánh màu xanh
  Quả ngọt thì ăn, quả thì nấu cá?
  Là quả gì?
  Đáp án: Quả khế

  Câu 220.
  Quả tròn to, da xanh xanh
  Ruột trong đỏ chót mát lành ai ơi
  Hạt đen be bé thủi thui
  Ăn vào hết háo, đoán vui xem nào?
  Là quả gì?
  Đáp án: Quả dưa hấu

  Câu 221.
  Vừa bằng đốt tay
  Thay lay bọng máu
  Đến mùa tháng sáu
  Con cháu được ăn.
  Là quả gì?
  Đáp án: Quả sim

  Câu 222.
  Khi trẻ chưa mở mắt
  Già mở mắt ngay thôi
  Người thì cười vui sướng
  Còn nó sẽ tan đời.
  Là quả gì?
  Đáp án: Quả na

  Câu 223.
  Quả gì tròn như trái bóng
  Quả lại vàng xanh
  Ở trong có múi, chứa nhiều tép tôm.
  Là quả gì?
  Đáp án: Quả bười

  Câu 224.
  Tên nghe như một dòng sông
  Thịt đỏ, da đỏ màu son quả gì?
  Là quả gì?
  Đáp án: Quả hồng

  Câu 225.
  Thân cây thẳng tắp
  Có lá xanh trên đầu
  Hoa chùm trắng thơm nhỏ
  Quả ăn với lá trầu
  Là quả gì?
  Đáp án: Quả cau

  Câu 226.
  Mắt đầy quanh thân mới kỳ
  Muốn ăn phải bỏ mắt đi đó mà
  Xanh thì xào thịt đậm đà
  Chín thì ngọt lịm, ăn thì thơm ngon.
  Là quả gì?
  Đáp án: Quả dứa

  Câu 227.
  Quả gì áo tím mình tròn
  Bung với đậu thịt ăn no ngon lành?
  Là quả gì?
  Đáp án: Quả cà tím

  Câu 228.
  Thân dài nhiều áo bọc quanh
  Hàm răng tăm tắp xếp hàng cạnh nhau.
  Là gì?
  Đáp án: Bắp ngô

  Câu 229.
  Hoa vàng mà kết quả xanh
  Quả xanh, ruột trắng lại sinh hạt vàng.
  Là quả gì?
  Đáp án: Quả bí đao

  Câu 230.
  Vỏ ngoài như đất
  Ruột rất ngọt ngon
  Xanh chín một màu
  Nhìn vào đố biết
  Là quả gì?
  Đáp án: Quả hồng xiêm

  Câu 231.
  Trái gì đỏ tựa bông hồng
  Trong trắng, có đốm đen trông như mè?
  Là quả gì?
  Đáp án: Quả thanh long

  Câu 232.
  Quả gì tên gọi dịu êm
  Nhờ bầu sữa mẹ nuôi em thủa nào?
  Là quả gì?
  Đáp án: Quả vú sữa

  Câu 233.
  Con gì tết đến
  Bay lượn hàng đàn
  Báo hiệu xuân sang
  Đã về rồi đó?
  Là con gì?
  Đáp án: Chim én

  Câu 234.
  Rất thích ăn cỏ
  Da đen đen ghê
  Có mỗi cái nghề
  Theo người cày đất.
  Là con gì?
  Đáp án: Con trâu

  Câu 235.
  Dáng đi chậm chạp
  Vác nhà trên lưng
  Sống thọ vô cùng
  Là loài lưỡng thể
  Là con gì?
  Đáp án: Con rùa

  Câu 236.
  Tính tình đáo để
  Phá phách rất ghê
  Chỉ chuyên một nghề
  Truyền mang dịch hạch.
  Là con gì?
  Đáp án: Con chuột

  Câu 237.
  Đôi mắt long lanh
  Màu xanh trong vắt
  Chân có móng vuốt
  Vồ chuột rất tài
  Là con gì?
  Đáp án: Con mèo

  Câu 238.
  Con gì sống mũi mọc sừng
  Mình mặc áo giáp khỏe không ai bằng?
  Là con gì?
  Đáp án: Con tê giác

  Câu 239.
  Con gì ở tận
  Châu phi xa sôi
  Muông thú bảo nhau
  Nhìn thấy là chạy
  Là con gì?
  Đáp án: Con sư tử


  Từ khóa tìm đến bài viết này:câu đố dân gian,câu đố dân gian việt nam,cau do dan gian,câu đố vui có đáp án ve tinh yeu,những câu đố dân gian có đáp án,câu đố nhân gian việt nam,câu đố 18 có đáp án,những câu đố vui có đáp án ve tinh yeu,câu đố dân gian việt nam có đáp án,câu đố dân gian việt nam và đáp án,đố vui dân gian,nhung cau do hay co dap an,những câu đố vui có đáp án ve thay co,nhung cau do dan dan vui viet nam co dap an,câu đố dân gian hay,Cau do dan gian viet nam,những câu đố vui nhộn co dap an,Nhung cau do dan gian viet nam,nhung cau do viet nam co dap an,cau do vê con sâu,nhung loi sam truyen trong dan gian,nhung cau do vui dab gian viet nam,nhung cau do vui don gian co dap an,nhung cau do gian gian,nhung cau do dan gian,Nhung cau do dan dan,dap an bat chu tu cau 430 den 439,Cau do vui dan gian viet nam,Cau do vui cuoi dau ca bung,cau do dan gian viet nam co dap an,cau do banh va trai cay co dap an,cau 477 bat chu dap an la gi?
  Trang:...234...5
  • Phản Hồi Ý Kiến
  Ấn "Thích" để chia sẻ bài viết với bạn bè facebook !
  • Cùng Chuyên Mục
  Thơ Ngắn Hay (Vui) (805 Views)
  • Bạn Đã Xem Chưa?
  Bộ Sưu Tập hàng trăm câu chúc Tết hay nhất cho năm 2014 (1211 Views)
  Những biểu hiện chứng tỏ nàng đang muốn quan hệ (616 Views)
  Những kinh nghiệm hữu ích cho đời sống để tăng tuổi thọ (106 Views)
  Truyện teen,Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh Full (546 Views)
  Truyện cười ngắn tổng hợp hay nhất (414 Views)
  Truyện ngắn- Đừng yêu em vô tâm như thế (4544 Views)
  Hướng dẫn thủ thuật để sóng 3G trên điện thoại mạnh hơn (859 Views)
  • Danh Mục Khác
 • truyên sex cổ trang
 • truyen giac mo co that
 • truyen tinh yeu cam dong roi nuoc mat
 • stt tâm trạng

 • truyen sex