Những câu đố dân gian vui Việt Nam có đáp án

Câu 150.
Tám xóm nhóm lại hai phe
Chặt phần cây tre, bắc cầu một cột
Là gì?
Đáp án: Ðôi quang và chiếc đòn gánh

Câu 151.
Bốn bên thành hiểm luỹ cao
Có một thằng trọc nhảy vào nhảy ra
Là gì?
Đáp án: Cái thùng và cái gáo múc nước

Câu 152.
Hai anh cùng giống cùng nòi
Anh thích ngồi trốc, anh đòi cõng chơi.
Gió sương, mưa nắng mặc trời
Từ xưa vốn bạn không rời nhà nông
Là gì?
Đáp án: Cái nón và cái áo mưa

Câu 153.
Ba bà đi chợ Cầu Nôm
Bà đi sau rốt luôn mồm “Nhanh lên!”
Bà đi trước thì thiếu hàm trên
Bà đi giữa thì thiếu hàm dưới
Chỉ bà đi cuối là đủ hai hàm!
Là gì?
Đáp án: Người đi bừa, con trâu và cái bừa

Câu 154.
Hai chân đứng
Hai chân quỳ
Cái bụng chì ì
Cấm nói con cóc?
Là con gì?
Đáp án: Con ếch

Câu 155.
Đi nhăn răng, về nhăn răng
Ai bảo cái bừa
Xin thưa đúng mà chưa đúng!
Là cái gì?
Đáp án: Cái cào cỏ

Câu 156.
Xung quanh là nước mênh mông
Tự nhiên ở giữa nhô lên một hòn
Dạng hình giống núi giống non
Không gọi non, núi, đố hòn gì đây?
Là hòn gì?
Đáp án: Hòn đảo

Câu 157.
Đá bên đá, nước chảy ra
Rì rào róc rách khúc ca nhạc rừng
Gọi sông, gọi suối: xin đừng!
Đố các bạn, đố em cưng, gọi gì?
Là gì?
Đáp án: Con khe

Câu 158.
Tám sào chống cạn
Hai nạng chống xiên
Con mắt láo liên
Cái đầu không có!
Là gì?
Đáp án: Con cua

Câu 159.
Tám thằng dân vần cục đá tảng
Hai ông xã xách nạng chạy theo
Là gì?
Đáp án: Con cua

Câu 160.
Lạ lùng là lạ lùng thay
Nằm ngủ ban ngày để lạ lùng ra.
Lạ lùng có mỏ đề ra
Câu lơn câu tiện có nhà ngói xanh.
Lạ lùng có bức mành mành,
Câu lơn câu tiện có anh lái thuyền
Là gì?
Đáp án: Con cua

Câu 161.
Lù lù mà đứng góc nhà
Hễ ai đụng đến thì oà khóc lên
Là gì?
Đáp án: Cối xay lúa

Câu 162.
Cô kia con cái nhà ai
Mình to, họng nhỏ, lỗ tai đeo trằm
Đứng bên nghe tiếng ầm ầm
Vừa múa vừa hát, rầm rầm mưa rơi.
Là gì?
Đáp án: Cối xay lúa

Câu 163.
Mình bằng con sâu
Nhà ba căn hai chái, thò đầu thò đuôi
Là gì?
Đáp án: Đèn dầu

Câu 164.
Nước vào sông Đáy
Lửa cháy non cao
Đêm dài hiu hắt gió xao
Sông sâu nước cạn, non cao lửa tàn
Là gì?
Đáp án: Đèn dầu

Câu 165.
Đồng bạc, nước vàng
Con rắn nằm ngang
Lấy sào mà chọc
Nó ngóc đầu lên
Là gì?
Đáp án: Đèn dầu

Câu 166.
Chân đạp miền thanh địa
Đầu đội mũ bình thiên
Mình thì bận áo mã tiên
Ban ngày đôi ba vợ, tối nằm riêng kêu trời
Là gì?
Đáp án: Gà trống

Câu 167.
Trên đầu đội sắc vua ban
Dưới thời yếm thắm, dây vàng xum xoe
Thần linh đã gọi thì về
Ngồi trên mâm ngọc, gươm kề sau lưng.
Là gì?
Đáp án: Gà trống cúng

Câu 168.
Một mẹ đẻ được bọc con
Đứa nào đứa nấy đầu tròn như nhau
Xót thương số phận thương đau
Nên chúng lần lượt đập đầu ra đi.
Là gì?
Đáp án: Bao diêm

Câu 169.
Cái gì không có trống, chỉ có mái
Cả đời chỉ đái, không biết ị
Là gì?
Đáp án: Mái nhà

Câu 170.
Cái gì của ta
Chặt không đứt, dứt không ra?
Là cái gì?
Đáp án: Cái bóng

Câu 171.
Đem thân che nắng cho đời
Rồi ra mang tiếng là người chả khôn?
Là gì?
Đáp án: Mành che cửa

Câu 172.
Lá gì ăn sống thì lành, nấu canh thì độc?
Là lá gì?
Đáp án: Lá trầu

Câu 173.
Mẹ vuông, con tròn
Mỗi lứa sòn sòn
Đẻ 20 đứa
Là gì?
Đáp án: Bao thuốc lá

Câu 174.
Chữ gì:
Tai nghe, miệng nói, đít làm vua
Là chữ gì?
Đáp án: Chữ Thánh

Câu 175.
Đầu đen như quạ
Dạ trắng như bông
Lưng thắt cổ bồng
Đít mang lọ nước.
Là cái gì?
Đáp án: Cái đèn dầu

Câu 176.
Mình vàng mà thắt đai vàng
một mình dọn dẹp sửa sang trong nhà
Là cái gì?
Đáp án: Cái chổi

Câu 177.
Có sống mà chẳng có lưng
Có lưỡi có mũi mà không có mồm
Là cái gì?
Đáp án: Cái dao

Câu 178.
Hai con mà ở hai phòng
Ngày thì mở cửa ra trông
Đêm thì đóng cửa lấp chông ra ngoài
Là gì?
Đáp án: Con mắt

Câu 179.
Lưng trước bụng sau
Con mắt ở dưới cái đầu ở trên
Là cái gì?
Đáp án: Cái chân

Câu 180.
Năm ông cầm hai cái sào
Lùa đàn cò trắng chạy vào trong hang.
Là gì?
Đáp án: Ăn cơm

Câu 181.
Tên em không thiếu không thừa
Tấm lòng vàng ngọt, ngon vừa lòng anh.
Quả gì nói nhanh?
Là gì?
Đáp án: Quả đu đủ

Câu 182.
Thuở bé em có 2 sừng
Đến tuổi nửa chừng mặt đẹp như hoa
Ngoài hai mươi tuổi về già
Quá ba mươi lại mọc ra hai sừng
Là gì?
Đáp án: Mặt trăng

Câu 183.
Vừa bằng cái vung
Vùng xuống ao
Đào chẳng thấy
Lấy chẳng được
Là gì?
Đáp án: Bóng mặt trăng, mặt trời

Câu 184.
Mèo tam thể lai mèo tam thể thì ra con gì
Là con gì?
Đáp án: Mèo tam thể không đẻ được

Câu 185.
Cây chi nhánh sắt, cội ngà
Đố chàng nho sĩ biết là cây chi?
Là cây gì?
Đáp án: Cây ô

Câu 186.
Con chi không ăn, không nói, không cười
Nghiêng lưng mà chịu với người hôm mai
Là con gì?
Đáp án: Con đà lót ván, sập ngựa

Câu 187.
Ở nhà có một bà ăn cơm hớt
Là gì?
Đáp án: Ðôi đũa cả

Câu 188.
Ở nhà có bà hay liếm
Là cái gì?
Đáp án: Cái chổi

Câu 189.
Loẹt quẹt như đuôi gà thiến
Liến thiến như ngọn thối lai
Chúa mất tôi ngơ ngẩn kiếm hoài
Tôi mất chúa nằm im lẳng lặng
Là cái gì?
Đáp án: Cái chổi

Câu 190.
Cổ cao cao, cẳng cao cao
Chân đen cánh trắng ra vào đồng xanh
Cảnh quê thêm đẹp bức tranh
Sao đành chịu tiếng ma lanh nhử mồi
Là con gì?
Đáp án: Con cò

Câu 191.
Bốn cây cột đình
Hai đinh nhọn hoắt
Hai cái lúc lắc
Một cái tòng teng
Trùng trục da đen
Lại ưa đầm vũng?
Là con gì?
Đáp án: Con trâu

Câu 192.
Mình bằng hạt gạo
Mỏ bằng hạt kê
Hỏi đi đâu về?
Đi làm thợ mộc.
Là con gì?
Đáp án: Con mọt

Câu 193.
Con gì ngáp táp được ruồi?
Con gì khoe nhất dài đuôi ai bằng?
Con gì khua có băng băng?
Con gì thách đố kiêu căng vời rùa?
Con gì bay lượn như đùa?
Con gì bơi lội có thua ai nào?
Con gì đố cổ ai cao?
Con gì thách thức mũi nào dài hơn?
Con gì gầm thét căm hờn
Ta là chúa tể chốn sơn lâm này?
Là những con gì?
Đáp án: Chó. Mèo. Ngựa. Thỏ. Chim. Cá. Hươu cao cổ. Voi. Hổ

Câu 194.
a. Cá gì có vú nuôi con?
b. Cá gì cứ mãi béo tròn xưa nay?
c. Cá gì mà lại biết bay?
d. Cá gì một lứa một bầy y nhau?
e. Cá gì đầu bẹp có râu?
f. Cá gì nghe tưởng cùng trâu họ hàng?
g. Cá gì vượt vũ môn quan?
h. Cá gì mùa rụng lá vàng mùa sương?
Là những con cá gì?
Đáp án:
a. Cá voi
b. Cá mập
c. Cá chim
d. Cá mè
e. Cá trê
f. Cá bò
g. Cá chép
h. Cá thu

Câu 195.
a) Con gì bơi lượn giỏi nhanh?
b) Con gì đi dọc lại thành đi ngang?
c) Con gì khiêu vũ giỏi giang?
d) Con gì đi, đứng, nằm hang cứ ngồi?
Là những con cá gì?
Đáp án:
a. Cá
b. Cua
c. Công
d. Cóc

Câu 196.
a) Con gì trắng tuyết bay mau?
b) Con gì chông sắt vắt đầu đen thui?
c) Con gì ngơ ngác tới lui?
d) Con gì đệ nhất dài đuôi, ba màu?
e) Con gì gác cổng trước sau
Bút nghiên chi để mực tàu lấm đen?
Là những con cá gì?
Đáp án:
a. Bạch mã
b. Trâu đen
c. Nai vàng
d. Mèo tam thể
e. Con mực)

Câu 197.
Cái đuôi hết ngắn lại dài
Tiếc chi cứ chắc lưỡi hoài vách phên
Tên thường tên chữ, hai tên
Đố bốn phía, đố ba bên tên gì?
Là con gì?
Đáp án: Con thằn lằn, con thạch sùng

Câu 198.
Tính hài hước
Thích làm trò
Đâu phải lợn phì, ngủ kĩ, ăn no
Sao Trư Bát Giới đến thăm dò bà con?
Là con gì?
Đáp án: Con cá heo

Câu 199.
Củ gì da cam
Thịt lại giòn giòn
Ăn thì ngon lắm
Lại sáng mắt cơ?
Là củ gì?
Đáp án: Củ cà rốt

Câu 200.
Củ tròn như cái bát
Áo màu xanh non
Quanh thân có lá
Xào nấu rất ngon
Tên như tiêu được
Đố bạn củ gì?
Đáp án: Củ xu hào

Câu 201.
Củ tròn rất nhiều nhánh
Mặc áo bạc quanh thân
Rau xào mà có nó
Mùi thơm phảng xa gần.
Là củ gì?
Đáp án: Củ tỏi

Câu 202.
Râu dài trắng muốt
Tóc mượt, xanh rì
Sống hôi xì xì
Chín thơm phưng phức.
Là củ gì?
Đáp án: Củ hành

Câu 203.
Áo ngoài thô, mỏng, nâu sòng
Áo trong dầy, mịn, màu hồng xinh tươi
Thân hình trắng đẹp tuyệt vời
Cùng ngô, khoai, lúa nuôi người khỏe no.
Là củ gì?
Đáp án: Củ sắn

Câu 204.
Trổ bông thì ở trên cao
Mà trái đâm nhào ở dưới đất sâu.
Là củ gì?
Đáp án: Củ lạc

Câu 205.
Thân thì mũm mĩm
Da thịt mịn màng
Sinh trên đồng làng
Lại bảo là tây
Là củ gì?
Đáp án: Củ khoai tây

Câu 206.
Bác mẹ sinh ra vốn tre tàn
Ngồi đâu cũng có các nàng hầu bên
Khi thái bình chẳng ai dùng đến
Lúc hoạn nạn sướng bằng tiên.
Là củ gì?
Đáp án: Củ khoai sọ

Câu 207.
Dáng tròn, to lớn đầy gai
Ở trong có múi vàng tươi mới kỳ
Chưa chín đóng cọc thơm ghê
Bổ ra ăn ngọt, cả nhà cùng ưa.
Là gì?
Đáp án: Quả mít

Câu 208.
Thân tròn trùng trục
Mình lại lắm râu
Thịt thì trắng ngọt
Hạt lại màu nâu
Mọi người đều thích.
Là quả gì?
Đáp án: Quả chôm chôm

Câu 209.
Quả gì áo vàng xanh
Ăn thì rất ngọt lành
Pha nước uống thơm mát
Còn ngon hơn cả chanh?
Là quả gì?
Đáp án: Quả cam

Câu 210.
Quả tròn bằng quả mận
Tết quả lại vàng tươi
Quả tròn tròn mọng nước
Tên nghe như đánh đòn.
Là quả gì?
Đáp án: Quả quất

Câu 211.
Quả gì buồn rũ một mình
Chả chia sẻ mới thật thương tình quả chi?
Là quả gì?
Đáp án: Quả sầu riêng

Câu 212.
Quả gì da vàng, điểm tàn nhang
Thịt cũng màu vàng, ăn giòn ngon ngọt
Như bình hồ lô bé con
Trông thì rất đẹp, người người đều yêu
Là quả gì?
Đáp án: Quả lê

Câu 213.
Tròn như quả mận
Da thì trắng lắm
Cho vào vại muối
Ăn rất là giòn
Đố bạn quả gì?
Đáp án: Quả cà pháo

Câu 214.
Là loại cà lớn
Tên gọi như thể cái dùng ăn cơm
Là quả gì?
Đáp án: Quả cà bát

Câu 215.
Là cà màu đỏ ngoài da
Thịt cũng màu đỏ nghĩ mà hay hay
Nấu canh màu đỏ đẹp thay
Bạn ơi, hãy đoán, đoán ngay quả gì?
Là quả gì?
Đáp án: Quả cà chua

Câu 216.
Mình tròn tròn áo xanh tươi
Ở trong chứa nước ai ơi ngọt ngào
Đục ra rồi hãy uống vào
Làm nước giải khát ôi sao lạ kỳ!
Là quả gì?
Đáp án: Quả dừa

Câu 217.
Quả tròn trùng trục
Mặc áo nhẵn ghê
Bên trong chứa ngọc
Hạt nhiều nhiều ghê
Ăn vị chua ngọt
Thật ngon ngon là!
Là quả gì?
Đáp án: Quả lựu

Câu 218.
Quả gì tròn trục
Quanh quả đầy gai
Ở trong có hạt đen thui
Ruột đỏ chon chót ai ơi quả gì?
Là quả gì?
Đáp án: Quả gấc

Câu 219.
Quả gì năm cánh màu xanh
Quả ngọt thì ăn, quả thì nấu cá?
Là quả gì?
Đáp án: Quả khế

Câu 220.
Quả tròn to, da xanh xanh
Ruột trong đỏ chót mát lành ai ơi
Hạt đen be bé thủi thui
Ăn vào hết háo, đoán vui xem nào?
Là quả gì?
Đáp án: Quả dưa hấu

Câu 221.
Vừa bằng đốt tay
Thay lay bọng máu
Đến mùa tháng sáu
Con cháu được ăn.
Là quả gì?
Đáp án: Quả sim

Câu 222.
Khi trẻ chưa mở mắt
Già mở mắt ngay thôi
Người thì cười vui sướng
Còn nó sẽ tan đời.
Là quả gì?
Đáp án: Quả na

Câu 223.
Quả gì tròn như trái bóng
Quả lại vàng xanh
Ở trong có múi, chứa nhiều tép tôm.
Là quả gì?
Đáp án: Quả bười

Câu 224.
Tên nghe như một dòng sông
Thịt đỏ, da đỏ màu son quả gì?
Là quả gì?
Đáp án: Quả hồng

Câu 225.
Thân cây thẳng tắp
Có lá xanh trên đầu
Hoa chùm trắng thơm nhỏ
Quả ăn với lá trầu
Là quả gì?
Đáp án: Quả cau

Câu 226.
Mắt đầy quanh thân mới kỳ
Muốn ăn phải bỏ mắt đi đó mà
Xanh thì xào thịt đậm đà
Chín thì ngọt lịm, ăn thì thơm ngon.
Là quả gì?
Đáp án: Quả dứa

Câu 227.
Quả gì áo tím mình tròn
Bung với đậu thịt ăn no ngon lành?
Là quả gì?
Đáp án: Quả cà tím

Câu 228.
Thân dài nhiều áo bọc quanh
Hàm răng tăm tắp xếp hàng cạnh nhau.
Là gì?
Đáp án: Bắp ngô

Câu 229.
Hoa vàng mà kết quả xanh
Quả xanh, ruột trắng lại sinh hạt vàng.
Là quả gì?
Đáp án: Quả bí đao

Câu 230.
Vỏ ngoài như đất
Ruột rất ngọt ngon
Xanh chín một màu
Nhìn vào đố biết
Là quả gì?
Đáp án: Quả hồng xiêm

Câu 231.
Trái gì đỏ tựa bông hồng
Trong trắng, có đốm đen trông như mè?
Là quả gì?
Đáp án: Quả thanh long

Câu 232.
Quả gì tên gọi dịu êm
Nhờ bầu sữa mẹ nuôi em thủa nào?
Là quả gì?
Đáp án: Quả vú sữa

Câu 233.
Con gì tết đến
Bay lượn hàng đàn
Báo hiệu xuân sang
Đã về rồi đó?
Là con gì?
Đáp án: Chim én

Câu 234.
Rất thích ăn cỏ
Da đen đen ghê
Có mỗi cái nghề
Theo người cày đất.
Là con gì?
Đáp án: Con trâu

Câu 235.
Dáng đi chậm chạp
Vác nhà trên lưng
Sống thọ vô cùng
Là loài lưỡng thể
Là con gì?
Đáp án: Con rùa

Câu 236.
Tính tình đáo để
Phá phách rất ghê
Chỉ chuyên một nghề
Truyền mang dịch hạch.
Là con gì?
Đáp án: Con chuột

Câu 237.
Đôi mắt long lanh
Màu xanh trong vắt
Chân có móng vuốt
Vồ chuột rất tài
Là con gì?
Đáp án: Con mèo

Câu 238.
Con gì sống mũi mọc sừng
Mình mặc áo giáp khỏe không ai bằng?
Là con gì?
Đáp án: Con tê giác

Câu 239.
Con gì ở tận
Châu phi xa sôi
Muông thú bảo nhau
Nhìn thấy là chạy
Là con gì?
Đáp án: Con sư tử


Từ khóa tìm đến bài viết này:câu đố dân gian,câu đố dân gian việt nam,cau do dan gian,câu đố vui có đáp án ve tinh yeu,câu đố nhân gian việt nam,những câu đố dân gian có đáp án,câu đố 18 có đáp án,những câu đố vui có đáp án ve tinh yeu,câu đố dân gian việt nam có đáp án,câu đố dân gian việt nam và đáp án,đố vui dân gian,nhung cau do hay co dap an,những câu đố vui có đáp án ve thay co,nhung cau do dan dan vui viet nam co dap an,câu đố dân gian hay,Cau do dan gian viet nam,những câu đố vui nhộn co dap an,xem cau do vui co san dap an,nhung cau do dan gian co dap,nhung cau do vui nhan gian viet nam,nhung cau do hay ve tre con,nhung cau do vui don gian co dap an,nhung cau noi cuoi vo bung,những câu đố vui có đáp án,soi cau 368 wap mu,cau do dan gian vo dap an,nhung loi sam truyen trong dan gian,nhung cau do dan giang hay ve qua,nhung cau do dan gian viet nam hay nhat co dap an,cau do dan gian co dap an,cau do ve trai cay co dap an,Cau do vui dan gian viet nam,cau 477 bat chu dap an la gi?,dap an do vui dan gian,do vui dan gian viet nam,Nhung cau do co dap an,Nhung cau do dan dan,dap an bat chu tu cau 430 den 439,nhung cau do dan gian,nhung cau do dan gian co dap an,nhung cau do dan gian hay nhat,nhung cau do dan gian viet nam,cau do co ap an dan gian
Trang:...234...5
Top 12/10/2013 | Vui Cười | admin

Thẻ: